MonikaPedras

Research page of Dr. Monika PedrasCurriculum vitae

Main scientific interests

List of published articles and book chapters

 1. B. Hachula, M. Pedras, J. Borek, M. Nowak, J. Kusz, D. Pentak, Synthesis, crystal structure, spectroscopic and magnetic properties of a manganese(II) methoxyacetate complex [Mn(C6O6H10)(H2O)]n., J. Coord. Chem., 63 (2010) 67-78 IF=0.825
 2. M. Pedras, E. John, B. Hachula, M. Nowak, J. Kusz, Kompleksy manganu(II) z sarkozyna. Synteza, struktura krystaliczna oraz stale rownowagowe reakcji kompleksowania, Eds. in "Aktualne problemy chemii analitycznej. IV Seminarium Naukowe", Gornoslaskie Towarzystwo Przyjaciol Nauk, Katowice (2010) 29 (ISBN 978-923421-2-7)
 3. M. Pedras, B. Hachula, M. Nowak, J. Kusz, Charakterystyka stanow koordynacyjnych grupy karboksylowej w kompleksie Mn(II) z N-metyloglicyna, Proceedings of conference " 52nd Polish Crystallographic Meeting", Wroclaw (2010)
 4. B. Hachula, M. Pedras, D. Pentak, M. Nowak, J. Kusz, J. Borek, Diaquadichloridobis(1H-imidazole)manganese(II) at 100 K, Acta Crystallogr., Sect. C: Cryst. Struct. Commun., C65 (2009) 215-218 IF=0.782
 5. B. Hachula, M. Pedras, M. Nowak, J. Kusz, J. Borek, D. Pentak, Struktura krystaliczna zwiazkow kompleksowych manganu(II) z imidazolem i 2-metyloimidazolem, Proceedings of conference " 51st Polish Crystallographic Meeting", Wroclaw (2009)
 6. M. Pedras, E. John, B. Hachula, M. Nowak, J. Kusz, P. Zerzucha, Struktura krystaliczna kompleksow manganu(II) z kwasem octowym i metoksyoctowym, Proceedings of conference " 52nd PTChem Meeting", Lodz (2009)
 7. Bator, M. Pedras, E. John, Zwiazki kompleksowe manganu(II) z glicyna i kwasem tioglikolowym, Eds. in "Aktualne problemy chemii analitycznej. III Seminarium Naukowe", Gornoslaskie Towarzystwo Przyjaciol Nauk, Katowice (2009) 35 (ISBN 978-83-60367-45-2)
 8. M. Pedras, E. John, K. Pytlakowska, Kompleksy Mn(II) z ligandami aktywnymi biologicznie, Proceedings of conference " 51st PTChem Meeting", Opole (2008)
 9. N. Mularczyk, M. Pedras, E. John, Wplyw obecnosci grupy tiolowej - SH w kwasach karboksylowych na trwalosc ich kompleksow z Mn(II), Eds. in " Aktualne problemy chemii analitycznej. II Seminarium Naukowe", Gornoslaskie Towarzystwo Przyjaciol Nauk, Katowice (2008) 104-106 (ISBN 83-923421-0-0)
 10. M. Pedras, E. John, Stability of Mn(II) Complexes with Acetic Acid Derivatives, Polish J. Chem., 81 (2007) 1701-1706 IF=0.483
 11. E. John, R. Czoik, M. Pedras, The Effect of 2,2`-Bipyridyne (1,10-Phenanthroline) on the Stability of Co(II), Ni(II) and Cu(II) Complexes with Acetic, Methoxyacetic, Phenylacetic and Cyclohexylacetic Acids, Polish J. Chem., 80 (2006) 1419-1423 IF=0.491
 12. E. John, R. Czoik, M. Pedras, Stability of Co(II), Ni(II) and Cu(II) Complexes with Methoxyacetic, Phenylacetic and Cyclohexylacetic Acids, Polish J. Chem., 78 (2004) 309-313 IF=0.640
 13. E. John, R. Czoik, M. Adamczyk, The remarks on the application of glass electrode to the potentiometric determination of the equilibrium constants, Proceedings of conference " 44th PTChem Meeting", Katowice (2001) 157

Articles submitted, accepted or in press

 1. B. Hachula, M. Pedras, M. Nowak, J. Kusz, D. Pentak, J. Borek, Crystal structure and spectroscopic properties of catena-(2-methylimidazolium bis(m2-chloro)-aqua-chloro-manganese(II), J. Serb. Chem. Soc.(in press) IF=0.820

List of oral presentations

 1. M. Pedras, Kompleksy Mn(II) z ligandami aktywnymi biologicznie, 51st PTChem Meeting, Opole (7-11 September 2008), Poland
 2. M. Pedras, Trwalosc zwiazkow kompleksowych Mn(II) z wybranymi ligandami organicznymi, Spring Conversatorium 2006, Institute of Chemistry, The University of Silesia, Katowice (23 May 2006), Poland

List of posters

 1. M. Pedras, B. Hachula, M. Nowak, J. Kusz, Charakterystyka stanow koordynacyjnych grupy karboksylowej w kompleksie Mn(II) z N-metyloglicyna, 52nd Polish Crystallographic Meeting, Wroclaw (24-25 June 2010), Poland
 2. M. Pedras, E. John, B. Hachula, M. Nowak, J. Kusz, Kompleksy manganu(II) z sarkozyna. Synteza, struktura krystaliczna oraz stale rownowagowe reakcji kompleksowania, IVth Conference on "Actual problems in analytical chemistry", Katowice (7 June 2010), Poland
 3. M. Pedras, E. John, B. Hachula, M. Nowak, J. Kusz, P. Zerzucha, Struktura krystaliczna kompleksow manganu(II) z kwasem octowym i metoksyoctowym, 52nd PTChem Meeting, Lodz (12-16 September 2009), Poland
 4. B. Hachula, M. Pedras, M. Nowak, J. Kusz, J. Borek, D. Pentak, Struktura krystaliczna zwiazkow kompleksowych manganu(II) z imidazolem i 2-metyloimidazolem, 51st Polish Crystallographic Meeting, Wroclaw (25-27 June 2009), Poland
 5. Bator, M. Pedras, E. John, Zwiazki kompleksowe manganu(II) z glicyna i kwasem tioglikolowym, IIIrd Conference on "Actual problems in analytical chemistry", Katowice (22 May 2009), Poland
 6. M. Pedras, E. John, K. Pytlakowska, Kompleksy Mn(II) z ligandami aktywnymi biologicznie, 51st PTChem Meeting, Opole (7-11 September 2008), Poland
 7. N. Mularczyk, M. Pedras, E. John, Wplyw obecnosci grupy tiolowej - SH w kwasach karboksylowych na trwalosc ich kompleksow z Mn(II), IInd Conference on "Actual problems in analytical chemistry", Katowice (30 May 2008), Poland
 8. M. Morgala, M. Pedras, E. John, Zwiazki kompleksowe Mn(II) z alanina, seryna i cysteina, Ist Conference on "Actual problems in analytical chemistry", Katowice (23 May 2007), Poland
 9. M. Florjanska, M. Pedras, E. John, Wlasnosci kompleksotworcze kwasow fenylo- , metoksy- i chlorooctowego wzgledem jonow Mn(II), Spring Conversatorium 2006, Institute of Chemistry, The University of Silesia, Katowice (23 May 2006), Poland
 10. Anna Radoszewska, Monika Pedras, Ewa John, Potencjometryczne wyznaczanie skladu i trwalosci prostych i zlosonych zwiazkow kompleksowych Mn(II) z wybranymi ligandami organicznymi, Spring Conversatorium 2005, Institute of Chemistry, The University of Silesia, Katowice (1 June 2005), Poland
 11. E. John, R. Czoik, M. Pedras, Stability of Co(II), Ni(II) and Cu(II) complexes with derivatives of acetic acid, International Symposium on "Life Sciences and Computer Technology", Dusseldorf (23-25 March 2004), Germany
 12. Ewa John, Rozalia Czoik, Monika Adamczyk, Uwagi w sprawie zastosowania elektrody szklanej do potencjometrycznego wyznaczania stalych rownowagi, 44th PTChem Meeting, Katowice (9-13 September 2001), Poland
 13. Ewa John, Monika Adamczyk, Warunki uzyskiwania prawidlowej charakterystyki elektrody szklanej w roztworze wodnym i wodno-metanolowym, Spring Conversatorium 2001, Institute of Chemistry, The University of Silesia, Katowice (24 May 2001), Poland