Wykaz zajec prowadzonych w Zakladzie Chemii Analitycznej


Studia pierwszego stopnia (licencjackie)


I rok studiow - kierunek Chemia, wszystkie specjalnosci

Chemia analityczna A

 

I rok studiow - kierunek Technologia chemiczna (Inz)

Chemia analityczna


----------------------------------------------------

II rok studiow - kierunek Chemia, wszystkie specjalnosci

Chemia analityczna B

 

II rok studiow - kierunek Chemia, specjalnosc - Chemia stosowana

Modul A zwiazany ze specjalnoscia "Wstep do chemometrii"

 

II rok studiow - kierunek Chemia, specjalnosc - Chemia lekow

Modul A zwiazany ze specjalnoscia "Analiza lekow"

 

II rok studiow - kierunek Technologia chemiczna (Inz)

Analiza instrumentalna


----------------------------------------------------

III rok studiow - kierunek Chemia, wszystkie specjalnosci

Seminarium licencjackie - 30 godz.

Pracownia licencjacka - 120 godz.

 

III rok studiow - kierunek Technologia chemiczna (Inz), specjalnosc - Technologia Nieorganiczna i Organiczna

Przedmiot obieralny B - "Analiza chemiczna procesow" - wyklad 30 godz.

 

III rok studiow - kierunek Technologia chemiczna (Inz), specjalnosc - Zielona Chemia i Czyste Technologie


----------------------------------------------------

IV rok studiow - kierunek Technologia chemiczna (Inz)

Projekt inzynierski - 120 godz.


Studia drugiego stopnia (magisterskie uzupelniajace)


I rok studiow - kierunek Chemia, wszystkie specjalnosci

Analiza instrumentalna

Chemometria

Specjalizacja I - Chemia analityczna

Modul wykladow monograficznych A

 

I rok studiow - kierunek Chemia, specjalnosc: Chemia budowlana

Analiza instrumentalna w przemysle budowlanym

I rok studiow - kierunek Chemia, specjalnosc: Chemia sadowa

Modul przedmiotow specjalizacyjnych A

Modul wykladow monograficznych A


----------------------------------------------------

II rok studiow - kierunek Chemia, wszystkie specjalnosci

Specjalizacja I - Chemia analityczna

Modul wykladow monograficznych B

 

II rok studiow - kierunek Chemia, specjalnosc: Chemia sadowa